Általános Szerződési Feltételek

 

   A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: Általános Szerződési Feltételek, avagy ÁSzF) a Mindent Angliából.hu Kft. (2225 Üllő, Gyömrői út 61.; Cg. 13-09-145008; a továbbiakban: Üzemeltető, avagy Mindent Angliából Csapata) által üzemeltetett http://www.mindentangliabol.hu, szolgáltatásainak (a továbbiakban: Szolgáltatás) igénybe vevője (Vevő vagy Felhasználó) általi használatának feltételeit és annak díjszabását tartalmazza.

   A Mindent Angliából.Hu  Kft, mint a mindentangliabol.hu üzemeltetője fenntartja jogát a jelen Általános Felhasználási Feltételek egyoldalú módosítására. A módosításról a Mindent Angliából Csapata rövid felhívás formájában tájékoztatja a Felhasználót. A felhívást a mindentangliabol.hu erre a célra szolgáló felülete, vagy valamennyi felhasználónak, az Üzemeltető számára megadott e-mail címre küldött értesítés tartalmazhatja. A módosítást követően a Szolgáltatás használata a Feltételek módosításának elfogadását jelenti.


 CÍMBIZTOSÍTÁSI SZOLGÁLTATÁS (Vedd magadnak,küldesd hozzánk)    

A szolgáltatás igénybevételéhez szerződés töltése szükséges,melyet az info@mindentangliabol.hu email címen lehet igényelni.

A Csomagkezelés körében a Szolgáltató vállalja, hogy a megjelölt címre érkező  csomagokat  fogadja, majd a megrendelő által választott módon továbbítja azt.

 A Brexit által okozott törvényi változások betartásával cégünk a  következő lehetőségeket tudja biztosítani ügyfelei számára:

1.) Royal Mailes csomagfeladás maximum 2 kilóig (önálló címke vásárlásával/postázás közvetlenül Angliábóll)

A szolgáltatás díja (fogadás és postára szállítás) 1 e Ft + áfa / érkezett db.

A csomagok rögzítése a honlapra minden héten pénteken történik . Angliában maximum 1 hónap áll rendelkezésre a küldemények összevárására. Ebbe a 2 kilóba több kisebb küldemény is beleférhet, aminek kérhető  az összecsomagolása, (nem kerül bontásra) ez benne van az árban. 

Feladás kérése/mindentangliabol.hu honlapon történő beállítása

Kattintson a felső menüsorban található Átvétel gombra, ott pedig az Átvétel beállítására. Az átvételi módok közül a személyes átvételt szükséges kiválasztani, majd a Royal Mail csomagfeladást. A lap alján lévő Adatok mentése gomb megnyomásával menthető  el a beállítás.  Ez jelzés  a Mindent Angliából.Hu felé hogy az eddig érkezett csomagok feladásához meg kell küldenie a csomag pontos súlyát , majd ennek ismeretében megrendelő meg tudja vásárolni a Royal Mail oldalán a csomag feladásához szükséges cimkét. Ezt a cimkét a szolgáltató  emailben várja  elküldeni az info@mindentangliabol.hu email címre. A címke felragasztása után a csomag postázásra kerül. Amennyiben gondot okoz  a cimke megrendelése a Royal Mail oldalán, igényelhető a Mindent Angliából.Hu Kft.  által készített segédlet mely lépésenként tartalmazza a megrendelés folyamatát.


 

2.) 2 kg fölötti csomagok továbbküldése futárszolgálattal (önálló címke vásárlásával)             

 A csomagok rögzítése a honlapra minden héten pénteken történik . Angliában maximum 1 hónap áll rendelkezésre a küldemények összevárására. A szolgáltatás díja 2-5 kg között 2.500 Ft + áfa, 5-10 kg között 5.000 Ft + áfa  (csomag fogadása, érkezett küldemények összecsomagolása, címke nyomtatása,futár érkezésekor a csomag átadása). Amennyiben gondot okoz a futár rendelése, igényelhető a Mindent Angliából.Hu Kft. által készített segédlet mely lépésenként tartalmazza a megrendelés folyamatát.


 

3.) 2 kg fölötti csomagok-gyűjtőfuvarral történő szállítás Magyarországra:

 Határozatlan ideig szünetel.


 A Csomagkezelés körében a Szolgáltató kötelezettsége kizárólag a részére érkezett csomagok fogadására, illetve a választott formábantörténő magyarországi továbbítására terjed ki. Ha az Angol  címre érkezett csomag csomagolása  sérült oly mértékben, hogy az a küldemény épségét a további szállítás során veszélyeztetné, úgy elláthatja egy plusz védő burkolattal. Ezen túlmenően a Szolgáltató  a küldemények biztosítása, kezelése körében egyéb feladatot nem vállal. A Szolgáltató, amennyiben a küldemény a címére már sérült csomagolással érkezik meg, úgy annak tényéről jegyzőkönyvet vesz fel, fényképfelvétellel dokumentálja, ezen túlmenően azonban a küldemény csomagolási, avagy esetleges tartalmi sérülése körében reklamációs kötelezettség nem terheli, azt a kézhez vett és dokumentált formában és állapotban köteles továbbítani a Megrendelő felé.

Megrendelő büntetőjogi felelősséggel kijelenti e  megbízással egyidejűleg,hogy a Szolgáltatóra bízott csomag semmi olyan tartalommal nem bír mely az  Európai Unió területén  beletartozna azon tiltott termékek sorába – pl.: kábítószer,fegyver, magyar zárjegy nélküli termék,gyógyszer alapanyag stb. – melyek a NAV hivatalos honlapján megismerhetők. Ezen kijelentéssel ellentétes tényekből eredő mindennemű felelősség kizárólag a Megrendelőt terheli.

 A Vevő fizetési kötelezettségének eleget tehet banki átutalással (Mindent Angliából.Hu Kft. Otp Bank  11742874-20000318-00000000IBAN:HU76117428742000031800000000 ; készpénzutalási megbízással (közismertebb nevén „rózsaszín csekkel”); A fizetési határidő minden esetben a fizetési értesítő megküldésétől számított 10 naptári nap.

Amennyiben a Vevőnek valamely regisztrált személyes adatában változás történik, köteles azt saját felhasználói fiókjában is módosítani. Az ennek hiányából eredő hibás teljesítésért a Mindent Angliából Csapata nem felel, a mulasztás a vevő oldalán felmerült szerződésszegésnek minősül és annak jogkövetkezményei szerinti elbírálás alá esik. Szintén szerződésszegésnek minősül,ha a vevő az általa kikért csomagot nem veszi át 10 naptári munkanapon belül,és a csomag visszapostázásra kerül cégünkhöz. Ennek költsége tehát a vevőt terheli.


 3) Az üzemeltető jogai és kötelezettségei

Jogok

Az Üzemeltetőnek joga van a hozzá érkezett megbízást visszautasítani, illetve a szerződéstől elállni, ha a Vevő a fizetési- vagy áruátvételi kötelezettségének nem tesz eleget. Joga van továbbá a hozzá érkezett vásárlási megbízást indoklás nélkül visszautasítani, ha az üzleti érdekeit, avagy vonatkozó haza és nemzetközi jogszabályok rendelkezéseit sérti. 

Amennyiben a Vevő nem tesz eleget fizetési kötelezettségének az ÁSzF-ben megjelölt időn belül, az Üzemeltető késedelmi kötbért számíthat fel, melynek mértéke minden késedelmes napra felszámított 100 Ft+áfa. Ezen túlmenően az esetlegesen felmerülő behajtási költségek is a Vevőt terhelik.

Kötelezettségek

A Mindent Angliából Csapata köteles a Vevőt a szolgáltatást érintő minden lényegi információval ellátni. A Mindent Angliából Csapata köteles az átvételre való feljelentkezést követő 5 munkanapon belül postára adni a megrendelő csomagjait, amennyiben annak ellenértéke már kiegyenlítésre került. Az áru feladását követően a Mindent Angliából csapata a  vásárlásról készült számlát elektronikus úton küldi meg a Vevőnek. 


 4) Panaszkezelés

A Mindent Angliából Csapata mindent megtesz vásárlói elégedettségének érdekében. Mindazonáltal a legkörültekintőbb közvetítői munka során is történhetnek fennakadások, nem várt kellemetlenségek, melyeket a Mindent Angliából Csapata a legjobb tudása szerint igyekszik kezelni.

Az Üzemeltető az alábbi elérhetőségeket biztosítja vevői panasz esetére:

  1. E-mail cím: info@mindentangliabol.hu
  2. Postacím: 2225 Üllő,Gyömrői út 61.
  3. Telefon: +3629266113

 5) Személyes adatok védelme

Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény, vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete elrendeli. E mellett személyes adatokat kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. A Mindent Angliából Csapata ezért kizárólag azokat a Vevő adatokat kérheti el, melyek a szolgáltatás teljesítéséhez elengedhetetlenek. A Vevő ezek megadásával egyben hozzájárul az adatok ilyen célú felhasználásához is. A kezelni kívánt adatok köre: a Vevő neve, posta címe, telefonszáma, és e-mail címe. A Mindent Angliából Csapata az ilyen formán megismert adatokat a fent definiált szolgáltatás nyújtásán kívül más célból fel nem használhatja, illetve harmadik személynek át nem adhatja.


 1. számú függelék

Személyes átvételi helyszín

-.Üllő iroda (2225 Üllő Gyömrői út 61) 

 2. számú függelék

Postázási díjszabás MPL:

Választási lehetőségek:

Házhoz küldés:

0-5 kg 1.690 Ft

5-10 kg 1.990 Ft

10-20 kg 2.590 Ft

20-30 kg 3.490 Ft

Postán maradó és postapont:

0-5 kg 1.490 Ft

5-10 kg 1.790 Ft

10-20 kg 2.290 Ft

20-30 kg 2.990 Ft

A csomag egyik oldala sem haladhatja meg a 70 centimétert. Amennyiben meghaladja, 2 külön küldeményként tudjuk postázni.

captcha

© Mindent Angliából.Hu Kft. 2015