Általános Szerződési Feltételek

 

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: Általános Szerződési Feltételek, avagy ÁSzF) a Next4you Ltd. a továbbiakban: Üzemeltető, avagy Mindent Angliából Csapata) által üzemeltetett http://www.mindentangliabol.hu, szolgáltatásainak (a továbbiakban: Szolgáltatás) igénybe vevője (Vevő vagy Felhasználó) általi használatának feltételeit és annak díjszabását tartalmazza.

A Next4you Ltd., mint a mindentangliabol.hu üzemeltetője fenntartja jogát a jelen Általános Felhasználási Feltételek egyoldalú módosítására. A módosításról a Mindent Angliából Csapata rövid felhívás formájában tájékoztatja a Felhasználót. A felhívást a mindentangliabol.hu erre a célra szolgáló felülete, vagy valamennyi felhasználónak, az Üzemeltető számára megadott e-mail címre küldött értesítés tartalmazhatja. A módosítást követően a Szolgáltatás használata a Feltételek módosításának elfogadását jelenti.


 CÍMBIZTOSÍTÁSI SZOLGÁLTATÁS (Vedd magadnak,küldesd hozzánk)    

A szolgáltatás igénybevételéhez szerződés töltése szükséges,melyet az info@mindentangliabol.hu email címen lehet igényelni.

A Csomagkezelés körében a Szolgáltató vállalja, hogy a megjelölt címre érkező  csomagokat  fogadja, majd a megrendelő által választott módon továbbítja azt.

 A Brexit által okozott törvényi változások betartásával cégünk a  következő lehetőségeket tudja biztosítani ügyfelei számára:

1.) Royal Mailes csomagfeladás maximum 2 kilóig (önálló címke vásárlásával/postázás közvetlenül Angliábóll)

A szolgáltatás díja (fogadás és postára szállítás) 2,5 font / érkezett db.

A csomagok tracking number alapján nyomonkövethetők,de emailben tudunk felviágositást adni, hány db a megérkezett küldemény. Angliában maximum 1 hónap áll rendelkezésre a küldemények összevárására. Ebbe a 2 kilóba több kisebb küldemény is beférhet, aminek kérhető az összecsomagolása, (nem kerül bontásra) ez benne van az árban.

Feladás kérése/emailben kérjük jelezni az info@mindentangliabol.hu email cimen.

Ez jelzés a Mindent Angliából.Hu felé hogy az eddig érkezett csomagok feladásához meg kell küldenie a csomag pontos súlyát , majd ennek ismeretében megrendelő meg tudja vásárolni a Royal Mail oldalán a csomag feladásához szükséges cimkét. Ezt a cimkét a szolgáltató emailben várja elküldeni az info@mindentangliabol.hu email címre. A címke felragasztása után a csomag postázásra kerül. Amennyiben gondot okoz a cimke megrendelése a Royal Mail oldalán, igényelhető a cégünk által készített segédlet mely lépésenként tartalmazza a megrendelés folyamatát.


 

2.) 2 kg fölötti csomagok továbbküldése futárszolgálattal (önálló címke vásárlásával)             

A csomagok tracking number alapján nyomonkövethetők,de emailben tudunk felviágositást adni, hány db a megérkezett küldemény. Angliában maximum 1 hónap áll rendelkezésre a küldemények összevárására. A szolgáltatás díja 2-5 kg között 5 font, 5-10 kg között 10 Font 10-20 kg között 20 font 20-30 kg között 25 font (csomag fogadása, érkezett küldemények összecsomagolása, címke nyomtatása,futár érkezésekor a csomag átadása).

Feladás kérése/emailben kérjük jelezni az info@mindentangliabol.hu email cimen.

Ez jelzés a Mindent Angliából.Hu felé hogy az eddig érkezett csomagok feladásához meg kell küldenie a csomag pontos súlyát , majd ennek ismeretében megrendelő meg tudja vásárolni a futár cég oldalán a csomag feladásához szükséges cimkét.
Amennyiben gondot okoz a futár rendelése, igényelhető a cégünk. által készített segédlet mely lépésenként tartalmazza a megrendelés folyamatát.


 A Csomagkezelés körében a Szolgáltató kötelezettsége kizárólag a részére érkezett csomagok fogadására, illetve a választott formában történő magyarországi továbbítására terjed ki. Ha az Angol címre érkezett csomag csomagolása sérült oly mértékben, hogy az a küldemény épségét a további szállítás során veszélyeztetné, úgy elláthatja egy plusz védő burkolattal. Ezen túlmenően a Szolgáltató a küldemények biztosítása, kezelése körében egyéb feladatot nem vállal. A Szolgáltató, amennyiben a küldemény a címére már sérült csomagolással érkezik meg, úgy annak tényéről jegyzőkönyvet vesz fel, fényképfelvétellel dokumentálja, ezen túlmenően azonban a küldemény csomagolási, avagy esetleges tartalmi sérülése körében reklamációs kötelezettség nem terheli, azt a kézhez vett és dokumentált formában és állapotban köteles továbbítani a Megrendelő felé.

Megrendelő büntetőjogi felelősséggel kijelenti e megbízással egyidejűleg,hogy a Szolgáltatóra bízott csomag semmi olyan tartalommal nem bír mely az Európai Unió területén beletartozna azon tiltott termékek sorába – pl.: kábítószer,fegyver, magyar zárjegy nélküli termék,gyógyszer alapanyag stb. – melyek a NAV hivatalos honlapján megismerhetők. Ezen kijelentéssel ellentétes tényekből eredő mindennemű felelősség kizárólag a Megrendelőt terheli.

A Vevő fizetési kötelezettségének eleget tehet banki átutalással.Ajánlott fizetési mód: Wise.Adatok az utaláshoz: Next4you Ltd. Sort Code: 20-05-73 Account number:60776815 ; A fizetési határidő minden esetben a fizetési értesítő megküldésétől számított 10 naptári nap.
SWIFT CODE: BUKBGB22 IBAN:GB80 BUKB 2005 7360 7768 15
Amennyiben a Vevőnek valamely regisztrált személyes adatában változás történik, köteles azt saját felhasználói fiókjában is módosítani. Az ennek hiányából eredő hibás teljesítésért a Mindent Angliából Csapata nem felel, a mulasztás a vevő oldalán felmerült szerződésszegésnek minősül és annak jogkövetkezményei szerinti elbírálás alá esik. Szintén szerződésszegésnek minősül,ha a vevő az általa kikért csomagot nem veszi át 10 naptári munkanapon belül,és a csomag visszapostázásra kerül cégünkhöz. Ennek költsége tehát a vevőt terheli.


 3) Az üzemeltető jogai és kötelezettségei

Jogok

Az Üzemeltetőnek joga van a hozzá érkezett megbízást visszautasítani, illetve a szerződéstől elállni, ha a Vevő a fizetési- vagy áruátvételi kötelezettségének nem tesz eleget. Joga van továbbá a hozzá érkezett csomagot indoklás nélkül visszaküldeni, ha az üzleti érdekeit, avagy vonatkozó haza és nemzetközi jogszabályok rendelkezéseit sérti.

Amennyiben a Vevő nem tesz eleget fizetési kötelezettségének az ÁSzF-ben megjelölt időn belül, az Üzemeltető késedelmi kötbért számíthat fel, melynek mértéke minden késedelmes napra felszámított 1 font. Ezen túlmenően az esetlegesen felmerülő behajtási költségek is a Vevőt terhelik.


Kötelezettségek

A Mindent Angliából Csapata köteles a Vevőt a szolgáltatást érintő minden lényegi információval ellátni. A Mindent Angliából Csapata köteles az átvételre való feljelentkezést követő 5 munkanapon belül postára adni a megrendelő csomagjait, amennyiben annak ellenértéke már kiegyenlítésre került. Az áru feladását követően a Mindent Angliából csapata a  vásárlásról készült számlát elektronikus úton küldi meg a Vevőnek. 


 4) Panaszkezelés

A Mindent Angliából Csapata mindent megtesz vásárlói elégedettségének érdekében. Mindazonáltal a legkörültekintőbb közvetítői munka során is történhetnek fennakadások, nem várt kellemetlenségek, melyeket a Mindent Angliából Csapata a legjobb tudása szerint igyekszik kezelni.

Az Üzemeltető az alábbi elérhetőségeket biztosítja vevői panasz esetére:

  1. E-mail cím: info@mindentangliabol.hu
  2. Telefon: +44 7561 776647

 5) Személyes adatok védelme

Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény, vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete elrendeli. E mellett személyes adatokat kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. A Mindent Angliából Csapata ezért kizárólag azokat a Vevő adatokat kérheti el, melyek a szolgáltatás teljesítéséhez elengedhetetlenek. A Vevő ezek megadásával egyben hozzájárul az adatok ilyen célú felhasználásához is. A kezelni kívánt adatok köre: a Vevő neve, posta címe, telefonszáma, és e-mail címe. A Mindent Angliából Csapata az ilyen formán megismert adatokat a fent definiált szolgáltatás nyújtásán kívül más célból fel nem használhatja, illetve harmadik személynek át nem adhatja.


 

captcha

© Mindent Angliából.Hu Kft. 2015